Kerkelijk museum

In de huidige bisschoppelijke sacristie is de schatkamer ondergebracht. De naast gelegen parochie sacristie is bij bijzondere vieringen, denk aan hoogtijdagen maar ook bij priester en diaken wijdingen, te klein. Besloten is om de bisschoppelijke sacristie in zijn oude functie te herstellen.
De schatkamer heeft een bijzondere collectie zilveren altaarstukken, de zogenaamde Warmond collectie. Deze altaarstukken zijn eertijds speciaal in opdracht van Lodewijk-Napoleon voor de kapel in het paleis op de dam ontworpen en als zodanig gebruikt. De collectie is bij het heengaan van deze koning in 1810 overgedragen aan het Seminarie in Warmond. Deze collectie heeft een hoog kunsthistorische waarde.
Besloten is de Crypte, welke nooit als grafkelder heeft gefunctioneerd, te vergroten met de naast gelegen Bavo-kelder zodat ruimtes ontstaan voor een nieuw kerkelijk museum en een depot.
U ziet op de foto´s, naast de bestaande vitrine, de ingang naar de huidige Crypte, een schilderij van Bavo met een gezicht op Haarlem, een detail opname van de monstrans (Jan Hendrik Brom), tevens een verzamel foto met impressies hoe het kerkelijk museum onder het Hoogkoor in de toekomst er uit kan gaan zien.