Metselwerk

De buitenmuren van de kathedraal zijn gebouwd als massieve muren. De techniek van het fabriceren van gebakken stenen was in die tijd vergevorderd en men kon zeer harde stenen bakken in de steenfabrieken.
Een voordeel van een zeer harde steen is dat de steen weinig vocht van regen zal opnemen, maar het nadeel is dat de harde steen zeer langzaam het ingedrongen vocht zal uitdampen. Dat laatste leidt bij snel invallende vorst na een natte periode tot kapot vriezen van de steen. Bovendien vereist een harde steen een bijhorende kwaliteit voegwerk.
In de loop van de ruim110 jaar is het metselwerk en het voegwerk op heel veel plaatsen aangetast.
Deze schade leidt niet alleen tot een esthetisch minder fraai beeld , maar leidt ook tot lekkages en bij droging tot zout-uitbloei aan de binnenkant van de gevels.
De laatste 10 jaar zijn onderzoeken verricht en symposia georganiseerd om tot een gedegen oplossing te komen van dit soort schade. Vooralsnog is een eenduidige oplossing echter nog niet voorhanden.
De foto´s geven een overzicht waar zich onder andere slecht metsel- en voegwerk bevindt. Een tweetal foto´s tonen ernstige scheuren aan. Op de laatste foto de speciale stalen beitels waarmee op mechanische wijze voegwerk en stenen worden uitgehakt.
Het monument de Kathedrake Basliliek Sint Bavo zal geheel, maar in fasen, in de steigers worden gezet om op diverse plaatsen het aangetaste voegwerk en metselwerk te vervangen.