Koperwerk koepel

Van 1902 tot 1906 zijn het transept, kruisingstoren (koepel) en het schip gebouwd.
Deze kruisingstoren is door Cuypers ontworpen met inspiratie ontleend aan de Art-nouveau stijl: sierlijke lijnen draaien omhoog naar het kroontje bovenop de koepel.
Het koper is op zich qua materiaal niet aangetast, echter de verbindingen van de koperen platen zijn verweerd en ontbreken deels.
Op de laatste foto is goed te zien dat in de loop der tijd al noodmaatregelen zijn genomen, maar ook dat de nodige bevestigingsmiddelen ontbreken. Op een hoogte van ruim 60 meter hebben de wind en regen vrij spel, hetgeen leidt tot lekkages in de koepel zelf en daardoor aantasting van de houten draagconstructie van de koepel.