Glas in lood

De Kathedraal heeft prachtige glas in lood ramen. De glas in lood ramen in de transepten, ontworpen door Han Bijvoet, zijn van kunsthistorisch oogpunt van grote waarde.
Onder invloed van de weersomstandigheden zijn zowel het glas, maar vooral de loden zetting aangetast.
Op diverse plaatsen is te zien dat deze beglazing aan het uitzakken is, dat leidt tot een lichte harmonica vorm met hier en daar gebroken beglazing. Op diverse plaatsen zijn de gevolgen van molest aanwezig ten gevolge van het gooien met steentjes en zelfs hier en daar tengevolge van het schieten met een windbuks.

Gebrandschilderde ramen worden in verband met de optredende krachten van wind en het eigen gewicht vastgezet met zogenaamde horizontale brugstaven aan het metselwerk. Deze zijn eertijds gemaakt van ijzer, welke als gevolg van regen zijn gaan roesten. Roestend ijzer kan drie maal in volume toenemen en dat leidt tot kapot drukken van het glas in lood , maar ook van het kapot drukken van het metselwerk waarin het glas en lood is gevat.

Al de gebrandschilderde beglazing zal worden uitgenomen en daar waar nodig zal beglazing vervangen worden. Verder wordt al het loodwerk, de zogenaamde H-profielen, vervangen en met de nieuwe beglazing terug geplaatst worden tegen de nieuwe brugstaven van messing.
Daar waar historische beglazing van monumentale waarde wordt teruggeplaatst en beglazing mogelijk te lijden zal hebben van molest zal een geharde ontspiegelde plaat glas als voorzet beglazing worden geplaatst.