Dakkapellen

De kleine dakkapellen op de grote leien dakvlakken zijn in de loop van hun ruim 110 jarig bestaan aangetast door weersinvloeden en her en der door houtzwam.

De twee overzichtsfotoös tonen hoe de architectonisch relatie is met de onderbouw. De vier detailfoto´s laten onder andere zien hoe het verfwerk is verdwenen, het lood- en zinkwerk en het houtwerk is aangetast.

Alle dakkapellen zullen geheel of gedeeltelijk vervangen worden en in ieder geval voorzien van nieuw lei-, lood-, zink-, en schilderwerk.

Naast de kapellen behoren haken, om reden van arbeidsveiligheid, te zijn aangebracht. Deze haken zijn nodig voor onderhoud aan het lei-, lood-, zink- en schilderwerk. In het kader van de vorig jaar afgelopen 10-jarige onderhoudsregeling is het grootste deel van de dakkapellen, een enkeling daargelaten, van nieuwe, op constructief verantwoorde wijze bevestigde, haken voorzien.