Vormstenen

De bouwkunst in de 19e eeuw kende een rijke vorm van decoratie aan het bouwwerk.
Bij overgangen van bogen en kolommen werden allerlei overgangsdetails ontworpen.
De eerste twee foto´s geven een beeld van de overgang van een gevelvlak met een goot naar het dakvlak. Een zeer rijk geheel van gekleurde decoratieve vormstenen is zichtbaar. Helaas is ook hier de invloed van de weersomstandigheden zichtbaar in de vorm van scheuren in het metselwerk en afgebrokkelde vormstenen.
De derde foto laat zien, in dit geval bij de restauratie van de Plebanie, op welke wijze op mechanische wijze de vormstenen eruit gebeiteld worden.
Op de vierde foto wordt de nieuwe vormsteen weer teruggeplaatst en met behulp van specie weer vastgezet in de gevel. De vijfde foto toont het eindresultaat van het vervangen van de aangetaste vormstenen.
Het is een voorzichtig werk om aangrenzende stenen niet te beschadigen en daarmee tijdrovend en kostbaar.
De bliksemafleiding moet nog wel netjes op haar beugels geplaatst te worden en het voegwerk van het rechts aangrenzende gevelvlak moet nog netjes worden gevoegd met voegspecie.