Glas in lood ramen

De vanaf 1898 gebrandschilderde ramen hebben ernstig te lijden. De kwaliteit van de beglazing is achteruit gegaan door de invloed van zon, zure regen en wind.

De eerste twee foto´s tonen duidelijk aan dat de gebrandschilderde ramen ernstig zijn aangetast. Het volgende plaatje is een detail foto van de nieuwe stukken gebrandschilderd glas. In het atelier is te zien hoe de glazeniers de kleuren op de beglazing aanbrengen.
Op de laatste twee foto´s is te zien hoe het glas weer teruggeplaatst is in de sponning van het metselwerk van de buitenmuren. De nieuwe messing brugstaven, waaraan het glas-in-lood is bevestigd, zorgen dat het krachtenspel van wind en regen geen vat krijgt op het glas en het metselwerk niet meer beschadigd wordt door het roesten van de oude brugstaven.
De laatste foto toont een detailopname van de brugstaaf waarop twee bouten zijn bevestigd voor het aanbrengen van de voorzetbeglazing. Deze voorzetbeglazing is nodig om vandalisme tegen te gaan en een betere bescherming te bieden voor de kunsthistorische beglazing.

Het betreft hier de buitenbeglazing in de straalkapellen aan de Leidsevaart, welke bij de fase I van de restauratie in 2007 zijn uitgenomen, hersteld en teruggeplaatst.