Leien daken

Vervanging van de leien op de daken.
Leien zijn een dakbedekkingmateriaal met een lange tot zeer lange levensduur. In het bouwkundig bestek ten behoeve van de restauratie wordt een garantie voor de levensduur ge‘ist van 80 jaar, ruim 2 maal zo lang als keramische dakpannen.
De oude leien zijn aan het schilferen en dus duidelijk aan vervanging toe. Diverse lekkages hebben zich in de laatste 10 jaren voorgedaan en navenant zijn reparaties uitgevoerd, maar het blijft min of meer dweilen met de kraan open.
Al de leien zullen van de dakvlakken worden verwijderd en vervangen worden door nieuwe Canadese leien en deze zijn enigszins rood gekleurd zoals de architect Joseph Cuypers het ook bedacht had.

De foto´s zijn genomen tijdens de fase I in 2006 en tonen hoe de straalkapellen aan de Leidsevaart in de steigers staan, hoe de oude leien aangetast waren door de loop der tijden, hoe de nieuwe leien er uit zien en bevestigd met roestvrije haken.
De vierde foto toont de leidekker aan het werk, staande op ladder, maar wel gezekerd met behulp van touwen en veiligheidsbroek. Kijk ook eens op deze foto naar de verschillende wijze van afdekken met leien, waardoor ook op een leien dak een stukje vormgeving van de architect te zien is.
De vijfde foto laat zien de hoe zorgvuldig de leidekker werkt bij het aanbrengen / bewerken van de lei met zijn typische hamer.