Sjabloon schilderwerk

De Plebanie is inmiddels gerestaureerd in 2006, als fase I van de totale restauratie.
Deze pastorie was van binnen geheel wit geschilderd, zoals de eerste foto toont.
Bij het aanbrengen van leidingen voor riolering en centrale verwarming kwam bij toeval een oorspronkelijk stuk schilderwerk tevoorschijn.
Onmiddellijk werd het Restauratie atelier Limburg ingeschakeld voor een verder onderzoek naar gebruik van kleuren door Joseph Cuypers. Immers de neo-gothiek kende het gebruik van veel kleurig schilderwerk.
Op de volgende drie foto´s is te zien hoe het oorspronkelijk patroon door middel van een kunststof sjabloon weer op de muren wordt aangebracht en aansluitend hoe, opnieuw met een sjabloon, de kleine horizontale streepjes worden aangebracht.
De laatste foto toont het eindresultaat van de grote zaal van de Plebanie met al zijn schilderwerk op basis van kunsthistorisch onderzoek.
Na 1945 is de plebanie wit overgeschilderd. Na het in kaart brengen van de oorspronkelijke kleuren is over het schilderwerk een en het daaronder gelegen historisch schilderwerk een beschermende glasvlieslaag gelegd. Op deze glasvlieslaag is, op basis van het kleurenonderzoek, het plafond nageschilderd in zijn oorspronkelijk kleuren.