Betonrot

Aan het eind van de 19e eeuw werd het constructiemateriaal beton herontdekt, in de toepassing van gewapend beton. Het bijzondere van gewapend beton is dat beton, samengesteld uit cement, zand en grind, en het wapeningsstaal dezelfde uitzettingscoëfficiënt hebben.
Wat men nog moest ontdekken was dat wapeningsstaal in sommige milieu omstandigheden een bepaalde minimale afdekking van beton vereist. Het gevolg is dat in de torens en met name bij de luidvloeren waarop de klokken zijn geplaatst tengevolge van het binnenwaaiend regenwater overvloedig nat worden.
Het wapeningsijzer gaat in de loop van de tijd roesten doordat het vocht door de dunne betonlaag van 10 a 20 mm heen dringt en er voor zorgt dat het wapeningsijzer gaat roesten. Roestend ijzer kan wel driekeer zijn oorspronkelijk volume aannemen. Het gevolg is dat de beton wordt kapot gedrukt, het wapeningsijzer bloot komt te liggen, verder roest en haar trekkracht verliest. Indien niet tot conservering van het wapeningsstaal en herstel van het beton wordt overgegaan kan een beton constructie instorten.
De laatste foto laat een detail opname zien van de spil van een betonnen trap in de toren. Goed is te zien hoe het wapeningsstaal drie maal in volume is toegenomen.
Vooruitlopend op de restauratie fase VI in 2016 zijn conserverende maatregelen getroffen voor deze aangetaste delen in de torens om verdere schade en risico te vermijden.