Fauna

Torens, koepels, dakkapellen zijn gewilde plaatsen voor de vogels en met name duiven. Zodra er een luik openstaat of een stukje beglazing uit het glas in lood is gevallen zien de duiven hun kans om naar binnen te vliegen.
Dode duiven en uitwerpselen van duiven kunnen zich her en der ophopen en zijn een gevaar voor de gezondheid. Door onze mensen van de KOG ¨klein onderhoud groep¨ wordt her en der gecontroleerd, echter sommige plaatsen zijn te gevaarlijk om te bereiken. Drie jaar geleden is door een gespecialiseerde firma tien vuilnis zakken met duivenafval uit de houtenconstructie van de koepel weggehaald.
Duiven uitwerpselen en de daarbij behorende kleine organismen tasten het houtwerk aan waardoor het verzwakt.
Bij de restauratie zal het glaswerk worden hersteld en daar waar open vensters nodig zijn, denk aan de galmgaten, worden netten aangebracht.