Home

Welkom op de restauratiesite van de Nieuwe Bavo.

De op een na grootste kerk in Nederland, het Nationaal Monument de Kathedrale Basiliek St. Bavo, is aan restauratie toe. Na meer dan 100 jaar trouwe dienst zijn de goten gaan lekken, zakt het glas in lood hier en daar in elkaar, laten voegen los en zijn er nog veel meer bouwkundige zaken die aandacht nodig hebben.

Na een periode van inventarisatie is de restauratie nu zichtbaar begonnen met de Koepel en de transepten. Wij willen u, via deze site, informeren over wat er zoal op de steigers gebeurt. Ook vragen wij uw aandacht voor de financiële ondersteuning die wij nodig hebben om dit omvangrijke werk te kunnen voltooien.

Wij hopen dat u de restauratie blijft volgen door het aanvragen van de nieuwsbrief, zo kunnen wij u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen.